Er dit internet hurtigt nok?

Synes du også, at dit internet virker langsomt? Det kan måske være, at du hele tiden er nødt til at pause din film eller fordi dit spil lagger. Lige meget hvad er det i hvert fald rigtig irriterende, og noget der gerne skulle blive fikset. Første step er at finde ud af, hvor hurtigt dit internet egentlig bør være. Herefter kan du tage en internet hastighedstest for at sammenligne de to ting.

Tag en internet hastighedstest

Hvis du føler, at din internethastighed ikke lever op til standarden, skal du som sagt tage en hastighedstest. Det kan nemlig vise hvor hurtigt dit internet reelt er. Man kan dog også tage en internet hastighedstest for sjov, hvis man for eksempel bare er nysgerrig. Der behøver ikke være noget galt før, at man gør det. Det er nemlig gratis.

En internet hastighedstest vil vise fire ting.

1) Download – dette er hvor meget du selv kan hente ned fra nettet. Det kan for eksempel være streaming af en film. Jo højere tal, jo højere hastighed.

2) Upload – som navnet hentyder til, er det hvor hurtigt du selv kan uploade ting til nettet. Det kan for eksempel være at uploade et billede til Instagram. Igen, jo højere tal, jo højere hastighed.

3) Jitter – er en betegnelse for ”digital støj”. Støj påvirker hastigheden negativt. Jo mere støj, jo lavere internet hastighed.

4) Ping – bliver også nogle gange kaldet latency. Tallet er egentligt ikke så vigtigt igen, men kort sagt så viser det hvor hurtigt din enhed forbinder til din internetserver og hvor langtid det tager for dig at få svar igen.

Derfor føles dit internet langsomt

Hvis internet hastighedstesten viser, at dit internet ikke burde være langsomt, kan der være andre ting, som spiller ind.

Det kan for eksempel være, at der er mange på serveren, hvorved hastigheden automatisk sænkes. Det kan for eksempel være ved at serveren ikke kan klare så mange på en gang. Så er det altså serverens skyld og ikke internetforbindelsen. Prøv derfor at forbinde til en anden hjemmeside og se om det gør en forskel.

Hvis det er alle hjemmesider, som du tilgår, der føles langsomme, kan det være et tegn på, at du skal anskaffe dig en højere internet-hastighed. Det kan for eksempel være fordi, der er for mange på nettet, og det ikke kan følge med. Streaming og gaming kræver for eksempel en meget høj internethastighed.